Interviews

Interview met huisarts Liesbeth Adriaansens

Carolien Schooneveld interviewt huisarts Liesbeth Adriaansens uit Breda over gezondheidsklachten door straling. Liesbeth gaat in op het klachtenbeeld van elektrogevoeligheid en hulp bij EHS (elektrohypersensiviteit). De richtlijnen die de Nederlandse overheid hanteert over stralingsbelasting zijn niet veilig. Er moeten stralingsarme opvangplekken komen voor mensen met stralingsklachten, ofwel Witte Zones. Daar wordt deskundige multidisciplinaire hulp geboden. Als je EHS hebt moet je stralingsbronnen vermijden. Mensen hebben recht op een stralingsarme werkplek.

Voor het interview: klik hier

Uitleg over straling door zendmasten

Carolien Schooneveld legt in deze video uit hoe de straling vanuit de zendmasten een directe invloed heeft, als je de zendmast ziet. Maar ook, dat deze straling weerkaatst kan worden door gebouwen, en zo indirect een invloed heeft op de eigen leefomgeving.

Voor het interview: klik hier