Steun ons

Wij zijn blij wanneer je ons werk wilt steunen door je bij ons aan te sluiten. We zijn allemaal vrijwilligers, die zich, naar ieders vermogen, voor de missie van de Stichting inzetten.

Neem hiervoor contact met ons op via info@stralingsbewustzeist.nl

Wij zijn ook erg blij met een financiële bijdrage waarmee je onze activiteiten ondersteunt. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83240152.

Maak je donatie of gift over op NL 28 TRIO 0320 3025 55 ten name van Stichting Stralingsbewust Zeist. Bij voorbaat al hartelijk dank!