Korte uitleg over straling

Wat is straling?

Het natuurkundige begrip elektromagnetische straling of elektromagnetische velden omvat vele soorten straling, met heel verschillende werkingen en kwaliteiten. Zo vallen röntgenstraling, licht en zenderstraling allemaal onder het algemene begrip straling.

Welke invloed heeft zenderstraling?

In alle levende natuur (zoals plant, dier, mens) is er een voortdurende uitwisseling van elektrische signalen waardoor cellen, organen en organismen samenwerken en in stand worden gehouden. Alle levensprocessen gaan gepaard met elektromagnetische processen. De door de mens opgewekte zenderstraling beïnvloedt deze natuurlijke frequenties van alle levensprocessen.

Is zenderstraling veilig?

Terwijl de mens de natuurlijke zeer zwakke zenderstraling goed verdraagt, mogelijk nodig heeft om gezond te kunnen leven, blijkt dat de door de mens opgewekte zenderstraling alleen in een lage dosering en voor kortere duur goed te verdragen te zijn. Wat optreedt bij langdurige blootstelling en een te hoge dosis, zijn klachten die het normale leven sterk belemmeren.

Wat is veilige zenderstraling?

Als Stichting Stralingsbewust Zeist willen we op lokaal niveau voorlichting geven. Wij sluiten ons aan bij allen die op basis van wetenschappelijk onderzoek de eenzijdige voorlichting vanuit de Nederlandse staat en de telecombedrijven willen doorbreken om een maatschappelijk debat te gaan voeren, over een leefbare wereld voor iedereen, mens en natuur.

Nu steeds meer mensen geconfronteerd worden met SOLK klachten of zelfs met de zo toegenomen ziektebeelden zoals die hiervoor genoemd zijn, willen we oproepen om het voorzorgprincipe toe te passen bij de uitrol van 5G en bovendien in ieder geval de veilige richtlijnen van Oostenrijk, Rusland, Polen of Zwitserland te gaan hanteren.