Welke invloed heeft zenderstraling?

In alle levende natuur (zoals plant, dier, mens) is er een voortdurende uitwisseling van elektrische signalen waardoor cellen, organen en organismen samenwerken en in stand worden gehouden. Alle levensprocessen gaan gepaard met elektromagnetische processen. De door de mens opgewekte zenderstraling beïnvloedt deze natuurlijke frequenties van alle levensprocessen.

Bij de door de mens opgewekte zenderstraling voor onze draadloze connectiviteit kan bij bepaalde vormen en doseringen en vooral door langdurige blootstelling chronische ontregelingen en gezondheidsschade optreden.

Binnenshuis zijn er nog vele andere stralingsbronnen die voor elektromagnetische straling zorgen, zoals magnetron, niet geïsoleerde omvormers van zonnepanelen, wifi, babyfoon, mobieltjes, dimmers, inductiekookplaten etc. Mensen met een pacemaker worden voor dit soort apparaten zelfs gewaarschuwd.

Voor wat de mens betreft wijzen vele wetenschappelijke onderzoekingen naar de ontregelingen die in het schema zijn weergegeven.       Voor wat betreft het verdwijnen van dier- en plantensoorten hebben wetenschappelijke onderzoekingen aangetoond, dat er meerdere oorzaken zijn, maar dat blootstelling aan zenderstraling daar een van is; waarbij dat in sommige gevallen zelfs de doorslag gevende oorzaak is geweest.