Voorgeschiedenis

Een korte biografische schets van het burgerinitiatief

Op 11 November 2019 heeft Mirjam Bout, oprichtster van Last van Zendmast eerst in Utrecht en later in Zeist, een aantal burgers van Zeist en Austerlitz voor een eerste bijeenkomst samengebracht. In de daarop volgende tijd groeide de groep mensen uit tot een burgerinitiatief dat zich schaarde onder de behoefte om meer bewustzijn voor alle vormen van elektromagnetische straling, zoals deze in de afgelopen decennia is ontwikkeld, in de maatschappij onder de aandacht te brengen. Deze groep betrokken burgers hebben zich verenigden onder de naam Stralingsbewust Zeist. Daaruit zijn in steeds wisselende en losse samenstelling van mensen o.a. de volgende acties voortgevloeid:

 • Eigen ludieke acties gericht op burgers, instanties en belangenverenigingen in Zeist, deels met aandacht van de plaatselijke pers;
 • ondertekening van verschillende petities voor en reageren op peilingen van de overheid;
 • onder de aandacht brengen van EHS-klachten en de uitrol van 5G door benadering van de huisartsen van Zeist en de GGD;
 • flyeren en deelname aan landelijke en internationale acties;
 • brieven naar de gemeenteraad van Zeist en de overheid;
 • inspreken op de Ronde Tafel van de gemeente Zeist;
 • volgen van verschillende webinars;
 • deelname aan een Telecomcongres;
 • bezoeken en interviewen van Electro Hyper Senstitieve personen;
 • meetacties met flyeren en de daaruit voortvloeiende correspondentie en individuele meetacties en advies;
 • openbare meetacties met gemeenteraadsleden;
 • een facebookgroep en de daaruit voortvloeiende correspondentie;
 • filmpjes met meetacties, uitleg over elektromagnetische straling bij verschillende apparatuur en hoe deze (deels) ondervangen kan worden;
 • een nieuwsbrief die een groeiende groep belangstellenden uit de gemeente Zeist en daarbuiten op de hoogte houdt;
 • voorbereidingen voor een informatie- en adviespunt, laagdrempelig spreekuur en telefonische contactmogelijkheid;
 • Een rapport van een officieel meetbureau met het resultaat van metingen op verschillende locaties in Zeist en een filmpje moesten ondersteuning geven aan het initiatiefvoorstel van een aantal partijen van de gemeente Zeist om tot een meldpunt te komen voor klachten;
 • op 20 april 2021 toekenning van een eenmalige startsubsidie om onze werkzaamheden voort te kunnen zetten op een professionelere wijze;
 • oprichting van Stichting Stralingsbewust Zeist.