Onze jongste geschiedenis

Toekenning subsidie

Op 20 april 2021 volgen we met grote belangstelling de raadsvergadering van Zeist. We zijn blij met de unanieme instemming van de raad om ons een eenmalige startsubsidie toe te kennen waarmee we onze werkzaamheden voort kunnen zetten op een professionelere wijze. Om deze subsidie te kunnen ontvangen moeten we als burgerinitiatief een stichting worden. Hiermee gaan we meteen aan de slag.

Interne scholing

Om goede voorlichting te kunnen geven hebben we meer kennis nodig en zo start een reeks van interne scholingsbijeenkomsten. 3 mei een algemene inleiding met Saskia Bosman via een webinar. 3 juni is er een live bijeenkomst met twee theoretisch ge√∂rienteerde thema’s, die verzorgd worden door Jan van Gils en Erik Noteboom. Ook de bijeenkomst op 11 september bestaat uit twee gedeelten, nu meer praktisch gericht: Carolien Schooneveld geeft uitleg over straling in huis en twee vrijwilligers van de Stichting EHS vertellen ons over hun telefonische dienst. 30 oktober hebben we een eigen interne oefendag om ons in het geleerde via rollenspel te bekwamen. 16 november verzorgt Carolien Schooneveld een oefenmiddag om indicatieve metingen met eenvoudige meetinstrumenten te kunnen uitvoeren, wanneer burgers hierom vragen.

De bureaucratie …

28 juni 2021: De Stichting Straingsbewust Zeist ziet het levenslicht. En nog dezelfde dag vragen we een rekeningnummer aan bij de bank. Voor stichtingen blijkt er hiervoor een termijn van 2 maanden te zijn. De toegekende subsidie moeten we officieel aanvragen, daarbij moeten we een rekeningnummer meteen vermelden. Ondanks dat we dit niet kunnen doen, worden we 26 augustus uitgenodigd op het gemeentehuis om onze aanvraag te bespreken. Helaas hebben we dan nog geen bankrekeningnummer, waardoor de aanvraag niet in behandeling genomen kan worden. Eindelijk op 21 oktober hebben we een bankrekening en ons is tijdens het onderhoud op het gemeentehuis toegezegd, dat de aan vraag in 2 à 3 weken afgerond kan zijn. Ook hier hebben we weer geduld nodig: 14 december komt het geld op onze rekening binnen en kunnen alle voorgeschoten gelden en facturen gelukkig nog voor het einde van het jaar betaald worden.

Start voorlichting

In de herfst start onze voorlichting aan de burgers van de gemeente Zeist.

  • 29 oktober gaat de website de lucht in.
  • 3 november is onze geslaagde eerste informatie avond in Kerkebosch, met Ruud Sikking, VEMES meetspecialist. Daaraan voorafgaand verzorgen we een flyer actie in de wijk en een aankondiging in de StadsPers.
  • 6 december gaat de telefoondienst van het Informatie- en Adviespunt van start, bekend gemaakt via social media en StadsPers.
  • 23 december geven we allen die we kennen een persoonlijke mail met onze Kerstgroet.

Austerlitz

Een enkeling van de actieve kerngroep is ook betrokken bij de groep burgers van Austerlitz, die naar aanleiding van het bericht van Vodafone om een bijna 40 meter hoge mast op een terrein aan de Waterlooweg te plaatsen, actief wordt. Zij organiseren op 13 oktober een informatie avond met Jan van Gils. Er blijkt een grote groep bezorgde burgers te zijn, die in Austerlitz wonen, deels juist omdat dit een stralingsluw dorp is. Hun eerste acties richten zich in bezwaarbrieven naar de gemeente en Vodafone. Voorts wordt er door hen een gedegen onderzoek gedaan naar de motivatie en jurisprudentie. Een delegatie spreekt met wethouder Jansen om de bezwaren kenbaar te maken met als doel de toelating van de bouw van de mast te stoppen.