Onze geschiedenis als Stichting

Openbare voorlichting

Wanneer de lockdown opgeheven wordt kunnen we weer informatieve avonden organiseren.

13 april 2022 kan de informatieve avond in ’t Volle Hof in de wijk Vollenhove plaats vinden. Jan van Gils geeft uitleg over elektromagnetische straling en elektromagnetische velden en de invloed hiervan op mens en natuur.

1 juni 2022 volgt een volgende informatie avond in De Koppeling (foto) in de wijk De Clomp. Het is een goed bezochte avond, waarbij opvalt dat er ook mensen komen uit andere wijken dan De Clomp. Rob Verboog houdt een interactieve lezing, waarbij de vragen uit de zaal meteen op gepakt worden en aanleiding zijn om over heel veel verschillende aspecten van elektromagnetische straling informatie te krijgen.

Dienstverlening

In toenemende mate weten burgers ons te vinden via de mail info@stralingsbewustzeist.nl en in mindere mate via ons telefoonnummer 06 – 8700 7898. Na de zomer 2021 stoppen we daarom met onze telefonische bereikbaarheid. De Stichting EHS heeft een uitstekende telefonische infolijn (0900-9266). Bij ons komen vooral verzoeken binnen voor de door ons aangeboden gratis indicatieve metingen. Daardoor krijgen mensen meer zicht op de eigen woonomgeving en de straling in huis. De directe adviezen die daarbij gegeven worden, worden zeer gewaardeerd, omdat het vaak klachten helpt verminderen.

Austerlitz vervolg

Vanuit Stralingsbewust Zeist worden ook de inwoners van Austerlitz ondersteun in hun streven om de bouw van de zendmast aan de Waterlooweg te stoppen. Meetspecialist Ruud Sikking wordt gevraagd om metingen in Austerlitz te doen, om te staven of het door Vodafone veronderstelde ontoereikende mobiele bereik (vanuit modelberekeningen) daadwerkelijk aanwezig is. Het blijkt dat Austerlitz aan de eisen die momenteel gelden voor mobiel bereik voldoet en er dus geen noodzaak is voor de zendmast. In ‘De Prikkel’ van Austerlitz verschijnen diverse artikelen, waarin uitleg wordt gegeven. Bijvoorbeeld waarom er een slechter bereik binnenshuis ten gevolge van de aangebrachte goede isolatie optreedt; met uitleg hoe je dit bereik dan zelf moet en kan verbeteren.

Achter de schermen

Hebben we na de toekenning van de subsidie in 2021 veel geduld moeten hebben door alle bureaucratie: ook nu weer wordt ons geduld op de proef gesteld door de lockdown. Geplande activiteiten kunnen helaas niet plaats vinden. Wel wordt er achter de schermen gewerkt. Metingen worden uitgevoerd door meetspecialist Ruud Sikking op verschillende plaatsen in Zeist; zo krijgen we een inzicht waar hoge en lage straling in Zeist is. Deze metingen worden gefilmd om daarmee informatieve filmpjes te maken. Deze gefilmde metingen worden voorzien van uitleg over wat straling is en welke klachten er hierbij kunnen optreden.

Austerlitz

Een enkeling van de actieve kerngroep is ook betrokken bij de groep burgers van Austerlitz, die naar aanleiding van het bericht van Vodafone om een bijna 40 meter hoge mast op een terrein aan de Waterlooweg te plaatsen, actief wordt. Zij organiseren op 13 oktober 2021 een informatie avond met Jan van Gils. Er blijkt een grote groep bezorgde burgers te zijn, die in Austerlitz wonen, deels juist omdat dit een stralingsluw dorp is. Hun eerste acties richten zich in bezwaarbrieven naar de gemeente en Vodafone. Voorts wordt er door hen een gedegen onderzoek gedaan naar de motivatie en jurisprudentie. Een delegatie spreekt met wethouder Jansen om de bezwaren kenbaar te maken met als doel de toelating van de bouw van de mast te stoppen.

Start voorlichting

In de herfst 2021 start onze voorlichting aan de burgers van de gemeente Zeist.

  • 29 oktober gaat de website de lucht in.
  • 3 november is onze geslaagde eerste informatie avond in Kerkebosch, met Ruud Sikking, VEMES meetspecialist. Daaraan voorafgaand verzorgen we een flyer actie in de wijk en een aankondiging in de StadsPers.
  • 6 december gaat de telefoondienst van het Informatie- en Adviespunt van start, bekend gemaakt via social media en StadsPers.
  • 23 december geven we allen die we kennen een persoonlijke mail met onze Kerstgroet.

De bureaucratie …

28 juni 2021: De Stichting Straingsbewust Zeist ziet het levenslicht. En nog dezelfde dag vragen we een rekeningnummer aan bij de bank. Voor stichtingen blijkt er hiervoor een termijn van 2 maanden te zijn. De toegekende subsidie moeten we officieel aanvragen, daarbij moeten we een rekeningnummer meteen vermelden. Ondanks dat we dit niet kunnen doen, worden we 26 augustus uitgenodigd op het gemeentehuis om onze aanvraag te bespreken. Helaas hebben we dan nog geen bankrekeningnummer, waardoor de aanvraag niet in behandeling genomen kan worden. Eindelijk op 21 oktober hebben we een bankrekening en ons is tijdens het onderhoud op het gemeentehuis toegezegd, dat de aanvraag in 2 à 3 weken afgerond kan zijn. Ook hier hebben we weer geduld nodig: 14 december komt het geld op onze rekening binnen en kunnen alle voorgeschoten gelden en facturen gelukkig nog voor het einde van het jaar betaald worden. En hebben we de toezegging, dat de startsubsidie ook geldt voor het jaar 2022!

Interne scholing

Om goede voorlichting te kunnen geven hebben we meer kennis nodig en zo start een reeks van interne scholingsbijeenkomsten. 3 mei 2021 een algemene inleiding met Saskia Bosman via een webinar. 3 juni is er een live bijeenkomst met twee theoretisch geörienteerde thema’s, die verzorgd worden door Jan van Gils en Erik Noteboom. Ook de bijeenkomst op 11 september bestaat uit twee gedeelten, nu meer praktisch gericht: Carolien Schooneveld geeft uitleg over straling in huis en twee vrijwilligers van de Stichting EHS vertellen ons over hun telefonische dienst. 30 oktober hebben we een eigen interne oefendag om ons in het geleerde via rollenspel te bekwamen. 16 november verzorgt Carolien Schooneveld een oefenmiddag om indicatieve metingen met eenvoudige meetinstrumenten te kunnen uitvoeren, wanneer burgers hierom vragen.

Toekenning subsidie

Op 20 april 2021 volgen we met grote belangstelling de raadsvergadering van Zeist. We zijn blij met de unanieme instemming van de raad om ons een eenmalige startsubsidie toe te kennen waarmee we onze werkzaamheden voort kunnen zetten op een professionelere wijze. Om deze subsidie te kunnen ontvangen moeten we als burgerinitiatief een stichting worden. Hiermee gaan we meteen aan de slag.