Boeken

Er is veel literatuur te vinden. Hier beperken we ons tot een greep uit de Nederlandstalige literatuur.

Elektrostress Handboek, leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden door Hugo Schooneveld. ISBN 978 90 9027793 6

Dr. Hugo Schooneveld is als neurobioloog gepromoveerd aan de RU Groningen. Doel is door op basis van wetenschappelijk gebaseerd onderzoek de oorzaak van EHS klachten te doorgronden en een oplossing voor de problemen te zoeken langs de weg van fysische veldreductie.

Dit boek is geschreven voor: elektrogevoelige mensen, die een oplossing voor hun EHS klachten zoeken; voor artsen die patiënten met SOLK problemen willen doorgronden; voor beleidsmakers die gevraagd wordt de verspreiding van stromende apparaten en zenders te reglementeren; voor wetenschappers die op zoek zijn naar aanknopingspunten voor verdiepend onderzoek.

Elektrostress & gezondheid, invloed van elektriciteit en zenders door Michiel Haas en Henk Wever. ISBN 978 90 74510 99 8

Elektriciteit en zenders bieden vele ongekende nieuwe mogelijkheden. De risico’s van de huidige ‘elektronische samenleving’ moeten echter wel serieus genomen worden. Elektrostress is een problematiek waar iedereen in meer of mindere mate mee te maken heeft.

Dit boek laat de samenhang zien tussen de verschillende natuurkundige verschijnselen en verklaart de invloeden van elektromagnetische velden en stralingen. Daarnaast geeft het een overzicht van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de risico’s van elektromagnetische velden die tot nu toe nauwelijks bij een breed publiek bekend zijn. En minstens zo belangrijk het boek geeft praktische tips om eventuele schadelijke effecten te minimaliseren.

Elektrisch ecosysteem door Sander Funneman. ISBN 978 94 02198 51 5

Dit boek opent de deur naar het elektrische leven van de natuur. Er ontstaat een ander wereldbeeld, waarin niet langer alleen chemische reacties bepalend zijn maar waarin alles blijkt te draaien om elektriciteit en magnetisme. Het is een kennismaking met de ongeziene energiedimensies van mensen, dieren, planten en de aarde.

Het boek spreekt over de kwetsbaarheid van het natuurlijk elektrisch ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden blijkt te zijn. Geïntroduceerd wordt de zorgwekkende realiteit omdat het gebruik van steeds meer kunstmatige stralingsbronnen risico’s met zich mee brengt. In een open dialoog wordt onderzocht hoe stralingsbronnen schade kunnen aanrichten, maar ook hoe specifieke frequenties helpen bij genezingsprocessen.

Straling van alle kanten bekeken Wetenschappelijk Platform EMF Nederland, 28 auteurs onder redactie van Henk Kieft en Sander Funneman ISBN 978 94 6418449 5

In deze bundel schetsen 28 wetenschappers en deskundigen van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland hun voortschrijdende inzichten over straling. Nederland telt ongeveer een half miljoen elektrogevoeligen. Zij voelen zich niet beschermd door de huidige stralingslimieten. Huisartsen merken daar steeds meer van. Het boek is goed toegankelijk voor een brede groep geïnteresseerden met een focus op politici en beleidsmakers.

Het boek beschrijft de manier waarop elektromagnetisme in het natuurlijke ecosysteem inwerkt. Ook wordt duidelijk hoe dat ecosysteem verstoord kan worden door kunstmatige straling. En zolang de impact van kunstmatige straling op het ecosysteem nog niet helder in kaart is gebracht, moeten we de uitrol van 5G pauzeren.

Elektrosmog en 5G, de werking en risico’s van elektromagnetische straling en velden door Jan van Gils. ISBN 978 94 9246 267 1

Ing. Jan van Gils, natuurkundige en leraar, schreef deze kundige visie en kritische reflectie op draadloze communicatie, elektromagnetische velden en straling en geeft inzicht in wat 5G is en hoe het werkt.

We zijn dag en nacht omgeven door elektrische en draadloze apparaten – en in toenemende mate door 5G straling. Omdat we gebrekkige informatie krijgen weten we maar weinig van de effecten. Wat doen zenderstraling (mobieltjes), WiFi en babyfoon met jou? En met je kinderen? Hoe kunnen we er zo verstandig mogelijk mee omgaan? Dit boekje geeft zicht op gezondheidsrisico’s, natuurwetenschappelijke aspecten en op wat de wetgever doet en nalaat.

5G Zegen of vloek? Door Jan van Gils. ISBN 978 90 4771 290 9

Jan van Gils: “Hoe kan het dat wij dagelijks gebruik maken van een techniek die door vooraanstaande wetenschappers als Blank, Moskowitz, Leszczynski en Pall wordt geassocieerd met ernstige gezondheidsrisico’s? Staat hier soms onderzoek tegenover waaruit blijkt dat zenderstraling veilig is? Nee, dergelijk onderzoek is er niet.”

De mobiele telefoon heeft de wereld in rap tempo veroverd. We gebruiken onze smartphone de hele dag voor uiteenlopende dingen, maar hoe zit het met de veiligheid van deze techniek? Kun je met een gerust hart mobiel bellen en internetten zonder je zorgen te maken over je gezondheid? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet. Een internationale groep wetenschappers signaleert een mogelijk verband tussen zenderstraling en kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid en schadelijke effecten op de zwangerschap. Op basis daarvan adviseert de Gezondheidsraad om ‘voorzorg toe te passen en blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden’. Toch schakelen we met 5G over op een netwerk waarbij nog meer data nog sneller wordt verstuurd. Dit boek geeft een overzicht van het onderzoek naar de gevaren van zenderstraling en analyseert waarom Nederlandse overheid, in tegenstelling tot veel andere landen, geen voorzorg toepast.

Elektrische Context, alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme door Sander Funneman. ISBN 978 94 6435 320 4

Op dit moment wordt de natuurlijke invloed van iets belangrijks over het hoofd gezien: elektromagnetisme. In de nabije toekomst zal deze invloed een grote impact hebben op onder andere de natuur, gezondheidszorg en landbouw. Er loopt namelijk een natuurlijke elektrische stroom door het ecosysteem. Het loopt niet alleen onder grond van boom naar boom maar verbindt ook bacteriën met het aardmagnetische veld, stuurt de hersenen en het hart van mensen aan en verbindt vogels en vissen met soortgenoten. Zo is de hele natuur geschakeld in een elektrisch circuit dat zelfs het water van oceanen oplaadt. De rol van elektromagnetische groeit omdat kennis over bilelektriciteit toeneemt, er steeds meer gebruik gemaakt wordt van kunstmatige straling en de elektrische invloed uit de kosmos exponentieel stijgt. Dit samen kan leiden tot een perfecte storm die we echter niet zien aankomen zolang ervan uitgegaan wordt dat alles in de natuur uitsluitend werkt door chemische reacties. Dat fysieke wereld beeld ontneemt het zicht op de elektrische kant van het leven. Wat gebeurt er in die elektromagnetische realiteit? Wat merken we ervan? Op welke manier bepaalt het onze toekomst?

De toekomst van de toekomst, Wat doen we met 5G en wat doet het met ons. Bundel van 18 interviews met wetenschappers en specialisten op de 5G Top met gastheer Josh del Sol en vertaald door J. Vissers. ISBN  978 94 0364 227 7

In de lage landen is het in menig opzicht beter dan in andere landen. Maar niet wat de eigenlijke gezondheidstoestand van de leefomgeving betreft. Een van de factoren hierin wat we elektrosmog noemen, iets wat niemand waarneemt maar altijd en overal aanwezig is. Geen schaap ontkomt. Nederland hanteert voor de uitgezonden telecomstraling de hoogste limiet ter wereld en heeft de ambitie digitale koploper te willen zijn. Maar gezond verstand kent geen grenzen. Wat is de huidige situatie, tot hoever kunnen we gaan, kun je zonder na te denken blijven toevoegen, welke prijs ligt om welke hoek te wachten? 18 informatieve en verbijsterende interviews. Lees wat u niet wist!

Alledaagse stralingsoverlast, De gevolgen van elektrosmog voor de gezondheid door Susan Pockett. ISBN 978 94 0365 879 7

De Nieuw-Zeelandse neurowetenschapper Susan Pockett zet ondersteund door een berg proefondervindelijk bewijsmateriaal de gevolgen van de nieuwe technologische 5G invasie voor onze lichamelijke gezondheid bijeen.

Veel landen (waaronder Nederland) baseren zich wat betreft hun blootstellingslimieten voor o.a. de uitgezonden telecomstraling op de richtlijnen van de zogeheten ‘Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling’ ofwel de ICNIRP. Maar dat is een private besloten club en niet noodzakelijkerwijs een geheel geloofwaardige instantie en de leden zijn geen onpartijdige wetenschappers. Deze richtlijnen zijn ontworpen als bescherming tegen ongewenste opwarming; dat is alles. Ze beschermen niet tegen een verbijsleringwekkende hoeveelheid door de onafhankelijke wetenschap aangemerkte en ook bewezen biologische effecten. Met de komst van 5G en de daarin toegepaste hoogfrequente millimetergolven en nieuwe ingrijpende technieken belooft alles een graad ernstiger te worden. Nieuwe kleine zenders in elke straat en een armada van duizenden satellieten in de nabije ruimte creëren een kunstmatige elektromagnetische soep – met zoals het lijkt mensen als de balletjes.

Digiziek, Pleidooi voor offline leven door Manfred Spitzer. ISBN 978 90 4503 213 9

De digitalisering van ons dagelijks leven blijft onstuitbaar voortgaan – en heeft funeste gevolgen voor onze gezondheid. De vermaarde hersenonderzoeker Manfred Spitzer laat op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek zien hoe computergebruik ons digiziek maakt. Dat computergebruik slecht is voor het geheugen weten we sinds zijn besteller ‘Digitale dementie’, maar de gezondheidsrisico’s blijven daar niet toe beperkt: stress, depressie, slapeloosheid en een verslechterde motoriek en conditie behoren allemaal tot de risico’s. Manfred Spitzer waarschuwt ons voor wat er kan gebeuren wanneer we de digitale media ons leven laten overheersen, maar laat ook zien hoe we onszelf kunnen beschermen.

Gezondheidsklachten door straling, Elektrohypersensitiviteit (EHS), een milieuaandoening in opmars door Jolanda van Dam.  ISBN 978 90 2021 474 1

In dit boek geeft Jolanda van Dam inzicht in een leven met stralingsgevoeligheid, ofwel elektrohypersensitiviteit (EHS). Een relatief nieuwe aandoening die wordt veroorzaakt door elektromagnetische straling. Hieraan staan we allemaal bloot door onze mobiele telefoons, WiFi, zendmasten enz. Vragen als: Wat doet straling met je als je er gevoelig voor bent? Wat zijn de fysieke klachten? Welke impact heeft het op je maatschappelijke, sociale en mentale even? Is er iets tegen te doen? Wat zegt de wetenschap over dit onderwerp? worden besproken. Wat de lange termijngevolgen zijn van deze nieuwe ontwikkelingen is iets waar we alleen maar naar kunnen raden op basis van de huidige wetenschap. Moge dit boek een eyeopener zijn. Een bron van herkenning voor lotgenoten. Een springplank voor discussies en verdere verdieping. En wellicht een reden om op te komen voor de gezonde toekomst van onze kinderen.

Help! De kerktoren geeft straling, Gezondheidsklachten door elektromagnetische straling door Ria Luttikhold – Lurvink. ISBN 978 94 6015 015 9 

Nee, de kerktoren zelf geeft geen straling, maar de antenne-installaties die erop zitten wel. We leven in een groot elektromagnetisch veld. Computers en draadloos internet zijn niet meer weg te denken. We zijn overal mobiel bereikbaar, navigatiesystemen brengen ons waar we willen zijn en met de draadloze babyfoon houden wij ons kind in de gaten. Maar helaas hebben deze ontwikkelingen ook een keerzijde.

Wat de gevolgen van straling in de praktijk kunnen zijn, wordt in dit boek duidelijk. In het gezin van de auteur begint het met een kind dat van school vlucht omdat hij er ziek wordt. Ook wordt hij ziek in hun nieuwe woning onder de kerktoren met antenne-installaties voor mobiele telefonie. En hij is niet de enige in het gezin die ernstige klachten heeft. Dit boek geeft geen volledige technische uiteenzetting over straling. Wel wordt uitgelegd met welke soorten straling we in ons dagelijks leven te maken hebben. Ook worden mogelijkheden aangereikt om de hoeveelheid straling waaraan we worden blootgesteld zo veel mogelijk te beperken.

Steeds minder mij, Op de vlucht voor neuro-uitval, chronische ziektes en digitale dementie door Margot Verhoeven. ISBN 978 94 9226 179 3

We zien in ons land een flinke toename van draadloze verbindingen, zendmasten en digitale apparatuur. Mensen die gevoelig voor straling zijn, kunnen gezondheidsklachten ontwikkelen door elektromagnetische trillingsgolven van elektrische apparatuur, gebruiksvoorwerpen en zendmasten. Dit wordt Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid genoemd.

In dit boek vertelt Margot Verhoeven over haar zoektocht, de impact en het leven met EHS. Op haar zeventiende kreeg Margot een eerste episode waarbij ze niet meer helder kon praten en denken. De medische wetenschap had hier geen verklaring voor. In de jaren die hier op volgden, kreeg ze steeds heftigere episodes waarbij ook haar zicht, spierfunctie, evenwicht, bloeddruk en lichaamstemperatuur verstoord raakten. Daarnaast kreeg ze andere gezondheidsklachten zoals benauwdheid, hartklachten, groei van (goedaardige) tumoren, endometriose, depressie, … Meer tests en onderzoeken volgden, maar een concreet ziektebeeld werd niet gevonden. Margot ontdekte dat ze klachtenvrij was als ze enige tijd doorbracht in de natuur. Waarom? Die vraag bleef heel lang onbeantwoord. Totdat ze uiteindelijk de stoorzender vond in haar zoektocht om hulp en bijna alles kwijtraakte wat haar dierbaar is… 

De draadloze kooi, ziek van elektrosmog door Chantal Halmans. ISBN 978 90 77024 83 6

In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Experts schatten het aantal mensen met elektrogevoeligheid (EHS) op 3 tot 5% van de bevolking en een breed scala aan symptomen wordt ermee in verband gebracht. Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt, hoe je onderzoekt of je het zelf hebt én wat je eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten en de kring van mensen om hen heen: vrienden en familie, hulpverleners en artsen, die in hun beroepspraktijk bewust of onbewust met elektrogevoeligheid te maken krijgen. Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al pionierend uit op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze problematiek omgaan en hoopt dat dit boek bijdraagt aan meer begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor de elektrogevoelige medemens.