Stichting Stralingsbewust Zeist

STICHTING
STRALINGSBEWUST
ZEIST

Wat is straling

Het natuurkundige begrip elektromagnetische straling of elektromagnetische velden omvat vele soorten straling, met heel verschillende werkingen en kwaliteiten. Zo vallen Röntgenstraling, licht en zenderstraling allemaal onder het algemene begrip straling.

Straling is een overkoepelend begrip. Maar omdat al deze vormen van straling niet te zien zijn, is het dus veel lastiger de verschillen te begrijpen. Natuurkundigen hebben uiteraard een heel begrippenstelsel, waarmee ze deze verschillen kunnen benoemen. Bijvoorbeeld wordt een onderscheidt gemaakt in twee groepen:

Ioniserende straling, zoals Röntgenstraling, is een energierijke straling die celstructuren kan veranderen. Blootstelling aan ioniserende straling kan door deze eigenschap ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, omdat hierdoor chemische veranderingen in de bestaande moleculen van de cellen kunnen optreden. Deze door iedereen erkende stralingsziekte treedt op bij een verkeerde dosis en kan zelfs dodelijk zijn. Daarom wordt hier het ALARA principe toegepast.

Niet-ioniserende straling heeft dit direct kapot maken van de celstructuren niet en van deze vormen van straling wordt daarom gebruik gemaakt bij alle draadloze technieken en apparatuur. Deze niet-ioniserende straling heeft invloed op celprocessen. Het is dit gebied van straling waar wij ons vanuit Stichting Stralingsbewust Zeist op richten. In de oorspronkelijke natuurlijke leefomgeving komt deze straling weinig voor. Door alle draadloze connectiviteit zoals wifi, smartphone, babyfoon, bluetooth, hotspots, slimme meters, internet of things e.d. is de zenderstraling fors toegenomen. De negatieve ontregelende invloed op celsprocessen en daarmee op onze gezondheid is in vele wetenschappelijke onderzoekingen aangetoond.