Acties in het verleden

Stralingsbewust Zeist heeft een heel aantal acties georganiseerd. Lees hier meer over op onze pagina over de voorgeschiedenis.

Een greep uit de acties in beeldmateriaal en publicaties sinds de start van het burgerinitatief – van nieuw naar oud

Generation 5

In het voorjaar van 2020 maakten twee jonge filmmakers zich zorgen over de ophanden zijnde veiling van de 5G bandbreedtes en de daarop volgende uitrol van 5G. Hierover maakten zij een documentaire. Ze vroegen de medewerking van de woordvoerster van het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist. De documentaire kreeg de titel: Generation 5: Het voelt als een muis, vechten tegen een olifant.

In deze documentaire volgen we Myrte Amons, die samen met een kleine groep mensen in Zeist de strijd tegen het 5G netwerk aangaat. Door demonstraties te voeren, voorlichtingen te geven en gesprekken aan te gaan met de gemeente, probeert ze verdere verspreiding van het netwerk te voorkomen.
We praten met Eric van Rongen, voorzitter van het International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Dit is de organisatie die de limiet straling in Nederland bepaald.

Een’mans’actie bij kortgeding Stop5G

Op 25 mei 2020 werd uitspraak gedaan in het kortgeding vanuit Stop5G. Vrouwe Justitia uit Zeist organiseert een een’mans’actie in Den Haag.

Global Protestday 5G

25 april 2020 deed een aantal van ons mee aan de internationale ‘Global Protestdday 5G’. Wereldwijd lieten mensen hun stem horen. De actiegroepen ‘Stralingsbewust Zeist’ en ‘Last van een Zendmast Zeist’ hielden een kleine actie onder de titel: “Fiets mee tegen 5G.” De fietstocht ging onder andere langs TNO, GGD in Zeist en het RIVM in Bilthoven. In Bilthoven kwam ook de handhaving een kijkje nemen. Als laatste werd het kantoor van het OMT (Outbreak Management Team) bij de brandweer bezocht. De actie van deze kleine actiegroep leidde direct tot discussie met omstanders bij het RIVM. De handhaving kwam ook kijken of de richtlijnen van het RIVM wel in acht genomen werden bij deze ludieke actie.

Flyeractie

Begin april vond een flyeractie plaats. Bij een vijftal woonlocaties werden pamflets uitgedeeld met informatie over straling in de omgeving. Hier zijn veel reacties op gekomen.

Bekijk via de knop hieronder de pamflets.

Crowdcontrol in Coronatijd

28 maart 2020; voorbereid nog in de tijd voor corona. De actie is bedoeld om bewustwording te bevorderen van wat het kan gaan betekenen voor de samenleving als 5G uitgerold gaat worden. Tevens is het doel om aandacht te geven aan het initiatiefvoorstel van een aantal partijen in de gemeente Zeist om het voorzorgsprincipe binnen de gemeente toe te gaan passen bij de uitrol van 5G en een meldpunt in te richten voor mensen met stralingsklachten. Naam van de actie wordt uiteindelijk: Crowdcontrol in Coronatijd; 5G Protestactie op afstand in Zeist.


5G protestactie op zaterdagmiddag 28 maart 2020 in Zeist… voor de nodige bewustwording met het oog op 5G / Privacy. Op de Slotlaan en de 1e Hogeweg stond om de 100 meter bij een lantaarnpaal een detective op 1,5 m afstand de boel in de gaten te houden. Het duurde een klein uurtje, net lang genoeg om met deze 5-voor-12 lantaarnpalenactie wat aandacht te trekken van het winkelend publiek en het voorbijrijdende verkeer, voor wat interviews met de pers en voor het schieten van een filmpje. Stralingsbewust Zeist i.s.m. Last van een zendmast Zeist.

CROWDCONTROL IN TIME OF CORONA Recently a funny and successful 5G protest took place in the Netherlands (Zeist, Utrecht). The aim of this action was to raise awareness of 5G and protection of your personal whereabouts and data. If it’s up to the government, street lights will contain devices which will be able to 3D-map your face, track your phone and your data, record what you are saying, with who you are, and more. This data can and will be linked to government systems like tax organisations, police systems, your health data, the health service of your work, etc. Wherever you go, through facial recognition you will be recorded, and controlled. If you paid your taxes, your fines, if you got the latest vaccination, it you’re not skipping work activities in the boss’s time: it will be recorded and checked all the time…

De pers merkt onze actie op. AD geeft aandacht aan de ludieke actie door een interview met onze woordvoerster. We zijn dan nog zoekende naar de naam van ons burgerinitiatief en de naam wordt in dit interview door AD aan ons gegeven.

Initiatiefvoorstel in de gemeenteraad

Op 18 februari 2020 vond er in de gemeenteraad een Raadinformatie Bijeenkomst plaats over de invloed van elektromagnetische straling en 5G. Drie partijen komen deze avond aan het woord: Antennebureau, GGD en drs. ing. J. van Gils (fysicus). Enkele van ons hebben voordien brieven gestuurd aan de gemeenteraadsleden met het verzoek om onze vragen naar de bijeenkomst mee te nemen en aan de orde te laten komen.