Initiatiefvoorstel in de gemeenteraad

Openbare informatiebijeenkomst in de gemeenteraad

Op 18 februari 2020 vond er in de gemeenteraad een Raadinformatie Bijeenkomst plaats over de invloed van elektromagnetische straling en 5G. Drie partijen komen deze avond aan het woord: Antennebureau, GGD en drs. ing. J. van Gils (fysicus). Enkele van ons hebben voordien brieven gestuurd aan de gemeenteraadsleden met het verzoek om onze vragen naar de bijeenkomst mee te nemen en aan de orde te laten komen.

Initiatiefvoorstel Onderzoek en meldpunt 5G in Zeist

Op 6 mei 2020 dienden de partijen, PvdA, Nieuw Democratisch Zeist, SP, Zeister Belang en Seyst.nu hun initiatiefvoorstel Onderzoek en meldpunt 5G in Zeist (20RV026) in.

Petitie over initiatiefvoorstel

Op 10 juni 2020 steunden we het debat dat 25 juni 2020 in de gemeenteraad plaatsvond over het initiatiefvoorstel en startten we met een petitie.

HF-metingen in de gemeente Zeist

Op 22 januari 2021 heeft Schooneveld Advies in opdracht van Stralingsbewust Zeist HF stralingsmetingen
verricht op 5 verspreide locaties binnen de gemeente Zeist. HF-metingen betekent:
veldmetingen op gebied van hoogfrequente elektromagnetische velden, ofwel EMV. In dit geval
betreft het straling van zendinstallaties op gebouwen; gemeten in de openbare ruimte.

Over de metingen is een verslag uitgekomen. Klik op de knop hieronder om het verslag (.pdf; 1,89 MB) te downloaden.

Op 25 juni 2020 vond er een debat plaats over het initiatiefvoorstel. Op 7 juli 2020 kwam het onderwerp ter sprake bij de raadvergadering. Naar aanleiding van het debat hebben de indieners hun voorstel aangepast.

De indienende partijen besloten naar aanleiding van het verloop van de bespreking hun voorstel aan te houden en niet ter instemming voor te leggen.

Op 9 maart 2021 werd het nogmaals gewijzigde initiatiefvoorstel ingediend.

Op 6 april 2021 vond er een debat plaats over de laatste versie van het initiatiefvoorstel.

Op 20 april 2021 werd het initiatiefvoorstel ter stemming ingebracht. Gedurende de vergadering vervallen nog een paar punten uit het voorstel.

Besluit van de gemeenteraad

  • het ter beschikking stellen van een eenmalige subsidie voor 2021 aan het Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist van €15.000 voor het ondersteunen, informeren en adviseren van mensen met klachten door elektromagnetische straling;
  • het college te verzoeken samen met de VNG en de regionale partnergemeenten aan te dringen bij de Rijksoverheid op het zo spoedig mogelijk doen van landelijke en/of regionale onderzoeken naar het aantal en het soort stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en naar veranderingen in de flora en fauna in de directe omgeving van bestaande en nog te plaatsen antennes.

Nieuwsitem van Slotstad RTV over dit besluit

Ronde Tafel

Op 11 juni 2020 vond de Ronde Tafel over dit onderwerp plaats. Een aantal van ons heeft zich van tevoren aangemeld om te mogen inspreken en ze hebben hun inbreng nadien ook schriftelijk toegestuurd aan de gemeenteraadsleden.