Opnames informatie avonden

Stralingsrisico’s: een blik op de gevolgen voor flora en fauna.

De spreekster op deze informatieavond van 23 mei 2023 was Sylvia Slegers. Zij ging  in op de vragen als: Heeft elektromagnetische straling invloed op de natuur? Is straling een van de factoren waarom bomen ziek worden, vele bijenvolken de afgelopen winter niet hebben overleefd, de biodiversiteit achteruitgaat en er zo weinig insectenleven nog in Nederland is? Bekijk de opname en de vragen beantwoording achteraf of lees het verslag.

Stralingsbronnen in huis

In de informatieavond op 4 oktober 20122 werd door de spreekster Carolien Schooneveld uitvoerig in gegaan op de stralingsbronnen in huis. Er was door de demonstraties en praktische tips een levendige interactie tussen de bezoekers van de avond en de spreekster. Bekijk de opname of lees het verslag dat in het digitale Zeister Magazine is verschenen op 30.10.2022.