Conferentie Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven Op deze dag deelt de Culemborgse arts Ruud Swagemakers ons zijn ervaringen met 5G en wat hij zoal op gemeentelijk niveau heeft ondernomen tevens praat gemeenteraadslid Carlo Fiscalini ons bij over het landelijke raadsledenoverleg dat onlangs heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de meetgroep van Stralingsbewust Zeist aanwezig om u voor te lichten en hulp te …

Opname en verslag Stralingsrisico’s voor flora en fauna

We hebben een opname van de avond gemaakt en ook van de vragen beantwoording achteraf. Daarnaast het onderstaande verslag. De spreekster Sylvia Slegers begon haar avond met een mededeling vooraf: ik heb geen blije boodschap voor vanavond, maar wel een belangrijke. En daarmee had ze geen woord te veel gezegd. De aandacht voor de vele …