Conferentie Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven


Op deze dag deelt de Culemborgse arts Ruud Swagemakers ons zijn ervaringen met 5G en wat hij zoal op gemeentelijk niveau heeft ondernomen tevens praat gemeenteraadslid Carlo Fiscalini ons bij over het landelijke raadsledenoverleg dat onlangs heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is de meetgroep van Stralingsbewust Zeist aanwezig om u voor te lichten en hulp te bieden bij het in kaart brengen van de straling in de Nederlandse steden.

Programma

13.00: Inloop en ontvangst
13:30: Welkom door Sylvia Sleegers
13.45: Presentatie: dr. Ruud Swagemakers
arts voor homeopathie en integrale geneeskunde
14.15: Gesprek met de zaal
14.30: Presentatie: mr. Carlo Fiscalini
– zelfstandig juridisch adviseur en gemeenteraadslid voor NDZ
15.00: Gesprek met de zaal
15.15: Koffie/ thee pauze
15.45: Werkgroepen van Stralingsbewust-Zeist:
Buitenmetingen i.v.m. EMF-kaart met Frank en Lizzy
Huismetingen met Niels
16.45: Plenair gesprek over onze ervaringen
17.00: Terugblik & afsluiting

Aanmelden: info@stop5Gnl.nl
Locatie: Stichtse Vrije School,
Socrateslaan24, Zeist
(vrij parkeren – 3707 GL )
Vrijwillige bijdrage : voor huur /catering/ed
https://stralingsbewustzeist.nl
Nationaal Platform Stralingsrisicos: https://www.stop5gnl.nl